raceresults 2008

 

HT8 Racemeeting 17. December 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 17. December 2008 (Odense)
Royal Canin Breeders Cup 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 17. December 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 17. December 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 17. December 2008 (Odense)
Dartklubben Pilen`s Ærespræmie (Odense)
Royal canin Ærespræmie (Odense)

HT6 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 03. December 2008 (Odense)

Royal Canin Dansk Oaks Final (Odense)
HT5 Racemeeting 19. November 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 19. November 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 19. November 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 19. November 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 19. November 2008 (Odense)

HT7 Racemeeting 05. November 2008 (Odense)
Royal Canin Dansk Oaks Semi-Final (Odense)
HT5 Racemeeting 05. November 2008 (Odense)
Royal Canin Dansk Oaks Semi-Final (Odense)
HT3 Racemeeting 05. November 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 05. November 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 05. November 2008 (Odense)

HT3 Viborg Kommunes Ærespræmie 02. November 2008 (Bjerringbro)
HT2 Viborg Kommunes Ærespræmie 02. November 2008 (Bjerringbro)
HT1 Viborg Kommunes Ærespræmie 02. November 2008 (Bjerringbro)

HT7 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT6 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT5 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT4 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT3 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT2 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)
HT1 Surprise Race 01. November 2008 (Geldrop)

HT7 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT6 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT5 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT4 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT3 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT2 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)
HT1 Racemeeting 26. October 2008 (Roskilde)

Finale Puppy Derby 2008 (Geldrop)
HT7 Racemeeting 25. October 2008 (Geldrop)
Finale Geldrops Open 2008 (Geldrop)
Cons-Finale Geldrops Open 2008 (Geldrop)
HT4 Racemeeting 25. October 2008 (Geldrop)
HT3 Racemeeting 25. October 2008 (Geldrop)
HT2 Racemeeting 25. October 2008 (Geldrop)
HT1 Racemeeting 25. October 2008 (Geldrop)

Royal Canin Danish Derby Final (Odense)
HT5 Racemeeting 19. October 2008 (Odense)
Royal Canin Danish Derby Cons-Final (Odense)
HT3 Racemeeting 19. October 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 19. October 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 19. October 2008 (Odense)

HT7 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT6 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT5 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT4 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT3 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT2 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)
HT1 Racemeeting 18. October 2008 (Geldrop)

HT6 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)
HT5 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)
HT4 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)
HT3 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)
HT2 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)
HT1 Racemeeting 12. October 2008 (Roskilde)

HT4 Racemeeting 12. October 2008 (Beerta)
HT3 Racemeeting 12. October 2008 (Beerta)
HT2 Racemeeting 12. October 2008 (Beerta)
HT1 Racemeeting 12. October 2008 (Beerta)

Czech Puppy Oaks 11. October 2008 (Rabapatona)
Czech Puppy Derby 11. October 2008 (Rabapatona)
Select Stakes 492m 11. October 2008 (Rabapatona)
October Trophy 11. October 2008 (Rabapatona)
Select Stakes 280m 11. October 2008 (Rabapatona)

HT6 Racemeeting 08. October 2008 (Odense)
Danish Derby Semi Final 08. October 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 08. October 2008 (Odense)
Danish Derby Semi Final 08. October 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 08. October 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 08. October 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 08. October 2008 (Odense)

HT4 Racemeeting 05. October 2008 (Bjerringbro)
HT3 Racemeeting 05. October 2008 (Bjerringbro)
HT2 Racemeeting 05. October 2008 (Bjerringbro)
HT1 Racemeeting 05. October 2008 (Bjerringbro)

HT4 Racemeeting 05. October 2008 (Beerta)
HT3 Racemeeting 05. October 2008 (Beerta)
HT2 Racemeeting 05. October 2008 (Beerta)
HT1 Racemeeting 05. October 2008 (Beerta)

HT6 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)
HT5 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)
HT4 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)
HT3 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)
HT2 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)
HT1 Racemeeting 04. October 2008 (Geldrop)

HT5 Racemeeting 28. September 2008 (Bjerringbro)
HT4 Racemeeting 28. September 2008 (Bjerringbro)
HT3 Racemeeting 28. September 2008 (Bjerringbro)
HT2 Racemeeting 28. September 2008 (Bjerringbro)
HT1 Racemeeting 28. September 2008 (Bjerringbro)

September Trophy A2 27. September 2008 (Rabapatona)
Autumn Trophy 27. September 2008 (Rabapatona)
Sprint Championship 27. September 2008 (Rabapatona)
September Sprint 27. September 2008 (Rabapatona)

HT8 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 24. September 2008 (Odense)

HT5 Racemeeting 21. September 2008 (Roskilde)
HT4 Racemeeting 21. September 2008 (Roskilde)
HT3 Racemeeting 21. September 2008 (Roskilde)
HT2 Racemeeting 21. September 2008 (Roskilde)
HT1 Racemeeting 21. September 2008 (Roskilde)

HT6 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)
HT5 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)
HT4 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)
HT3 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)
HT2 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)
HT1 Racemeeting 14. September 2008 (Bjerringbro)

Geldrops Joys's 280m 13. September 2008 (Geldrop)
Geldrops Joys's 280m 13. September 2008 (Geldrop)
Geldrops Joys's 280m 13. September 2008 (Geldrop)
Geldrops Joys's 280m 13. September 2008 (Geldrop)
Geldrops Joys's 280m 13. September 2008 (Geldrop)

HT6 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)
HT5 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)
HT4 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)
HT3 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)
HT2 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)
HT1 Racemeeting 07. September 2008 (Beerta)

HT7 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 10. September 2008 (Odense)

Czech Championship bitches 30. August 2008 (Rabapatona)
Czech Championship dogs 30. August 2008 (Rabapatona)
Summer Sprint 30. August 2008 (Rabapatona)

HT5 Racemeeting 30. August 2008 (Bjerringbro)
HT4 Racemeeting 30. August 2008 (Bjerringbro)
HT3 Racemeeting 30. August 2008 (Bjerringbro)
HT2 Racemeeting 30. August 2008 (Bjerringbro)
HT1 Racemeeting 30. August 2008 (Bjerringbro)

HT6 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 27. August 2008 (Odense)

Graded Race 272m (Roskilde)
Danish Championship 24. August Stayer Final (Roskilde)
Graded Race 272m (Roskilde)
Danish Championship 24. August Classic Final (Roskilde)
Danish Championship 24. August Veterans Final (Roskilde)
Danish Championship 24. August Sprint Final (Roskilde)

Danish Championship 22. August Classic 2nd Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Classic 1st Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Veterans 2nd Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Veterans 1st Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Sprint 3rd Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Sprint 2nd Semi (Roskilde)
Danish Championship 22. August Sprint 1st Semi (Roskilde)

The Oaklane Derby Days 16. August HT9 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT8 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT7 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT6 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT5 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT4 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT2 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 16. August HT1 (Geldrop)

HT5 Racemeeting 13. August 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 13. August 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 13. August 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 13. August 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 13. August 2008 (Odense)

The Oaklane Derby Days 12. August HT7 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT6 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT5 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT4 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT3 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT2 (Geldrop)
The Oaklane Derby Days 12. August HT1 (Geldrop)

Roskilde 10.August 2008 HT4 (Roskilde)
Roskilde 10.August 2008 HT3 (Roskilde)
Roskilde 10.August 2008 HT2 (Roskilde)
Roskilde 10.August 2008 HT1 (Roskilde)

European Ch-Ship 492m dogs Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m bitches Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m dogs Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m bitches Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m veterans Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m Invitation (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m dogs Cons-Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m bitches Cons-Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m dogs Cons-Final (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m bitches Cons-Final (Rabapatona)

European Ch-Ship 280m bitches 1st Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m bitches 2nd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m bitches 3rd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m dogs 1st Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m bitches 1st Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m dogs 1st Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m bitches 2nd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m dogs 2nd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m bitches 3rd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 492m dogs 3rd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m dogs 2nd Semi (Rabapatona)
European Ch-Ship 280m dogs 3rd Semi (Rabapatona)

Marias Graded Race 26. July HT5 (Geldrop)
Marias Graded Race 26. July HT4 (Geldrop)
Marias Graded Race 26. July HT3 (Geldrop)
Marias Graded Race 26. July HT2 (Geldrop)
Marias Graded Race 26. July HT1 (Geldrop)

HT8 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
Royal Canin Danish Open Final 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 26. July 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 20. July 2008 (Odense)

Graded Race HT1 20.July (Beerta)
Graded Race HT2 20.July (Beerta)
Dutch Championship 280m Cons-Final (Beerta)
Dutch Championship 280m Final (Beerta)
Dutch Championship 480m Final (Beerta)

Sprint Invitation 19.July (Rabapatona)
Oaks 19.July (Rabapatona)
Masters Invitation 19.July (Rabapatona)
Masters 19.July (Rabapatona)
Masters Sprint 19.July (Rabapatona)

Dutch Championship 280m 1st Semi 19.July (Beerta)
Dutch Championship 280m 2nd Semi 19.July (Beerta)
Dutch Championship 280m 3rd Semi 19.July (Beerta)

Roskilde 13.July 2008 HT5 (Roskilde)
Roskilde 13.July 2008 HT4 (Roskilde)
Roskilde 13.July 2008 HT3 (Roskilde)
Roskilde 13.July 2008 HT2 (Roskilde)
Roskilde 13.July 2008 HT1 (Roskilde)

Geldrops Open 2008 Final 680m (Geldrop)
Geldrops Open 2008 Final 280m (Geldrop)
Geldrop 12.July 2008 HT5 (Geldrop)
Geldrop 12.July 2008 HT4 (Geldrop)
Geldrop 12.July 2008 HT2 (Geldrop)
Geldrop 12.July 2008 HT1 (Geldrop)

Federation Trophy A2 06.July (Rabapatona)
Czech Derby 2008 Veterans-Final 06.July (Rabapatona)
Czech Derby 2008 Cons-Final 06.July (Rabapatona)
Czech Derby 2008 Final 06.July (Rabapatona)
Federation Sprint 2008 Cons-Final 06.July (Rabapatona)
Federation Sprint 2008 Final 06.July (Rabapatona)

Racemeeting 06. July HT6 (Bjerringbro)
Racemeeting 06. July HT5 (Bjerringbro)
Racemeeting 06. July HT4 (Bjerringbro)
Racemeeting 06. July HT3 (Bjerringbro)
Racemeeting 06. July HT2 (Bjerringbro)
Racemeeting 06. July HT1 (Bjerringbro)

Czech Derby 2008 2nd Semi 05.July (Rabapatona)
Czech Derby 2008 1st Semi 05.July (Rabapatona)
Federation Sprint 2008 2nd Semi 05.July (Rabapatona)
Federation Sprint 2008 1st Semi 05.July (Rabapatona)

Geldrop 05. July 2008 HT5 (Geldrop)
Geldrop 05. July 2008 HT4 (Geldrop)
Geldrops Open 280m 2nd Semi (Geldrop)
Geldrop 05. July 2008 HT2 (Geldrop)
Geldrops Open 280m 1st Semi (Geldrop)

HT7 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 02. July 2008 (Odense)

Racemeeting 28. June HT5 (Bjerringbro)
Racemeeting 28. June HT4 (Bjerringbro)
Racemeeting 28. June HT3 (Bjerringbro)
Racemeeting 28. June HT2 (Bjerringbro)
Racemeeting 28. June HT1 (Bjerringbro)

Roskilde 22.June 2008 HT5 (Roskilde)
Roskilde 22.June 2008 HT4 (Roskilde)
Roskilde 22.June 2008 HT3 (Roskilde)
Roskilde 22.June 2008 HT2 (Roskilde)
Roskilde 22.June 2008 HT1 (Roskilde)

Racemeeting 22. June HT3 (Beerta)
Racemeeting 22. June HT2 (Beerta)
Racemeeting 22. June HT1 (Beerta)

Geldrop 21.June 2008 HT6 (Geldrop)
Geldrop 21.June 2008 HT5 (Geldrop)
Geldrop 21.June 2008 HT4 (Geldrop)
Geldrop 21.June 2008 HT3 (Geldrop)
Geldrop 21.June 2008 HT2 (Geldrop)
Geldrop 21.June 2008 HT1 (Geldrop)

HT8 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 18 June 2008 (Odense)

Racemeeting 15. June HT6 (Bjerringbro)
Racemeeting 15. June HT5 (Bjerringbro)
Racemeeting 15. June HT4 (Bjerringbro)
Racemeeting 15. June HT3 (Bjerringbro)
Racemeeting 15. June HT2 (Bjerringbro)
Racemeeting 15. June HT1 (Bjerringbro)

Racemeeting 15. June HT3 (Beerta)
Racemeeting 15. June HT2 (Beerta)
Racemeeting 15. June HT1 (Beerta)

June Cup A2 350m (Rabapatona)
June Cup 492m (Rabapatona)
Derby Trial Stake (Rabapatona)
St. Leger (Rabapatona)
June Sprint (Rabapatona)
Shelbourne Pluto Veterans (Rabapatona)

Geldrop 14.June 2008 HT6 (Geldrop)
Geldrop 14.June 2008 HT5 (Geldrop)
Geldrop 14.June 2008 HT4 (Geldrop)
Geldrop 14.June 2008 HT3 (Geldrop)
Alblas & JDK Kennel 2nd Semi (Geldrop)
Alblas & JDK Kennel 1st Semi (Geldrop)

Geldrop 07.June 2008 HT1 (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT2 (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT3 (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT4 (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT5 (Geldrop)
Master 2008 Final (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT7 (Geldrop)
Geldrop 07.June 2008 HT8 (Geldrop)
Oaks 2008 Final (Geldrop)

Danish Sprint Derby 2008 (Roskilde)
Racemeeting 05 June 2008 (Roskilde)
Danish Derby 2008 (Roskilde)
Danish Puppy Derby 2008 (Roskilde)
Danish Veteran Derby 2008 (Roskilde)
Racemeeting 05 June 2008 (Roskilde)

DK Championship dogs final (Odense)
HT7 Racemeeting 04 June 2008 (Odense)
DK Championship veterans final (Odense)
HT5 Racemeeting 04 June 2008 (Odense)
DK Championship bitches final (Odense)
HT3 Racemeeting 04 June 2008 (Odense)
DK Championship danish breed final (Odense)
HT1 Racemeeting 04 June 2008 (Odense)

Racemeeting 25 May 2008 (Roskilde)
Copenhagen Cup 460 (Roskilde)
Copenhagen Cup 272 (Roskilde)
Racemeeting 25 May 2008 (Roskilde)
Veteran Race 272 (Roskilde)
Racemeeting 25 May 2008 (Roskilde)

Graded Race HT4 25. May (Beerta)
Graded Race HT3 25. May (Beerta)
Graded Race HT2 25. May (Beerta)
Graded Race HT1 25. May (Beerta)

Calibra May Sprint A2 24. May (Rabapatona)
Calibra Grand Prix 24. May (Rabapatona)
Calibra Trophy 24. May (Rabapatona)
Calibra Grand Prix 24. May (Rabapatona)
Calibra May Cup A2 24. May (Rabapatona)

Oaks 1st Semi 24. May (Geldrop)
Graded Race 490 HT2 24. May (Geldrop)
Graded Race 490 HT3 24. May (Geldrop)
Graded Race 280 HT4 24. May (Geldrop)
Graded Race 280 HT5 24. May (Geldrop)
Graded Race 280 HT6 24. May (Geldrop)
Oaks 2nd Semi 24. May (Geldrop)

HT8 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)
DK Championship 2nd Semi dogs (Odense)
DK Championship 1st Semi dogs (Odense)
HT4 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 21 May 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 14 May 2008 (Odense)

3 Heart Race Final Veterans 03 May 2008 (Geldrop)
HT2 Grades Race 280m 03 May 2008 (Geldrop)
HT3 Grades Race 280m 03 May 2008 (Geldrop)
HT4 Grades Race 280m 03 May 2008 (Geldrop)
HT5 Grades Race 280m 03 May 2008 (Geldrop)
3 Heart Race Final 280m 03 May 2008 (Geldrop)
3 Heart Race Final 490m 03 May 2008 (Geldrop)

HT8 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 02 May 2008 (Odense)

3 Heart Race 280m 1st Semi 01 May 2008 (Geldrop)
HT2 Grades Race 280m 01 May 2008 (Geldrop)
3 Heart Race 280m 2nd Semi 01 May 2008 (Geldrop)
HT4 Grades Race 280m 01 May 2008 (Geldrop)
HT5 Grades Race 280m 01 May 2008 (Geldrop)
HT6 Grades Race 490m 01 May 2008 (Geldrop)

Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)
Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)
Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)
Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)
Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)
Racemeeting 27 April 2008 (Roskilde)

Spring Trophy 280m 26 April 2008 (Rabapatona)
April Cup 492m 26 April 2008 (Rabapatona)
Spring Trophy 492m 26 April 2008 (Rabapatona)
April Sprint 26 April 2008 (Rabapatona)

HT8 Racemeeting 23 April 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 23 April 2008 (Odense)
Fynske Mesterskaber for Hanner (Odense)
Fynske Mesterskaber for Veteraner (Odense)
Fynske Mesterskaber for Tæver (Odense)
HT3 Racemeeting 23 April 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 23 April 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 23 April 2008 (Odense)

HT7 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT6 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT5 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT4 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT3 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT2 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)
HT1 Racemeeting 19 April 2008 (Geldrop)

HT8 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 09 April 2008 (Odense)

HT3 Racemeeting 29 March 2008 (Geldrop)
HT2 Racemeeting 29 March 2008 (Geldrop)
HT1 Racemeeting 29 March 2008 (Geldrop)

HT8 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT6 Only Angus & Friends Veterans (Odense)
HT5 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 28 March 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 14 March 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 29 February 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 29 February 2008 (Odense)
HT6 Royal Canin Sprint Cup Final dogs (Odense)
HT5 NO RACE due to technical failure
HT4 Royal Canin Sprint Cup Final bitches (Odense)
HT3 Racemeeting 29 February 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 29 February 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 29 February 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 15 February 2008 (Odense)

HT8 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT7 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT6 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT5 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT4 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT3 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT2 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)
HT1 Racemeeting 01 February 2008 (Odense)