lynn camolin
2012 CGRC European Continental Classic 280m
2012 European Derby Plate 280m
2012 Memorial Trophy 280m
2011 European Grand Prix Plate 280m
2011 CGRC Eurpean Championship Finalist 280m
2010 CGRC Eurpean Championship Finalist 311m
2009 CGRC Eurpean Championship Finalist 280m